Lojistikte yeni trendler

Orduların, silah ve savaş için gerekli ekipmanları tedarik ihtiyacıyla ortaya çıkan lojistik kavramı, ilerleyen süreçte iş konseptine dönüştü. Küreselleşmeyle ürün ve hizmetlerin büyük miktarlarda ve giderek daha uzak mesafelere taşınma ihtiyacının artışıyla karmaşık bir süreç halini aldı.

Sektörde faaliyet gösteren firmalar bu karmaşıklıkla başa çıkabilmek, artan maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak için teknoloji odaklı yönetime geçiyor.

İyi planlanmış tedarik zinciri uygulamalarına geçen firmaları, tüketici ihtiyaçlarını daha hızlı ve zamanında karşılayabilmeleri sebebiyle acımasız rekabet ortamında avantaj yakalıyor. Firmaların bu avantajları yakalayabilmesini ve sektörün gelecekteki durumunu belirleyecek temel eğilimleri yakından takip etmesi kaçınılmaz.

Dijitalleşme üretim sistemini değiştirecek

Üretim sistemlerini kökünden değiştiren dijitalleşme, lojistik sektörünü de etkiliyor. Dijitalleşmeye yatırım yapan firmalar, operasyonlarını hızlandırıp dinamikleştirirken verimliliği artırmayı ve maliyetleri düşürmeyi başarıyor.

Sektör dijital olarak olgunlaştıkça, iş süreçleri basitleşirken, riskler azalıyor ve verimlilik artışı sağlanıyor. Sektördeki firmaların dijitalleşme alanında yaptığı çalışmalarda IoT öne çıkıyor. Verilerin insan girişi olmadan ağ üzerinden aktarılmasına izin veren, birbiriyle ilişki kuran makinelerden oluşan sistem sayesinde, şirket envanteri izlemeleri, depo stoklarının yönetilmesi ve filo rotalarının optimize edilmesi sağlanıyor.

Yapay zeka zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak

Gelişmiş yapay zeka çözümleri, tedarik zincirinde, özellikle de depolama segmentinde firmalar için çok önemli. Tedarik sürecinde klavyeler ve farelerle iş yapan insan unsuru yerini yüz tanıma sistemlerine, insansız araçlara bırakıyor.

Ayrıca yapay zeka robotik otomasyon konularında da önemli avantajlara sahip. Yeni nesil robotların programlanması ve çalışmalarının düzenlenmesi yapay zeka sayesinde zaman ve maliyet açısından önemli tasarruflar sağlıyor.

Blockchain teknolojisi şeffaflık getiriyor

Blockchain teknolojisi, tedarik zinciri süreci boyunca dokümantasyon, ürünleri yönetme, taşıma ve izlemede daha fazla şeffaflık ve hesap verilebilirlik sunuyor. Günümüz tüketicileri, müşteri olarak sipariş verdikleri kargoyu gerçek zamanlı izlemek için tedarik sürecinin şeffaf olmasını istiyor.

Blockchain teknolojisi bu ihtiyaca yönelik en önemli çözüm. Blockchain, güvenliği artırmaya, sahtekarlığı azaltmaya, kesintisiz işlemleri kolaylaştırmaya, doğruluğu artırmaya ve verilerin doğru bir şekilde kaydedilmesini sağlayacak bir sistem. Bu özellikleri 'blockchain’in sektör paydaşları tarafından kullanımını artıracak önemli bir unsur.

Veri analizi arz ve talep tahminlerini yönlendirecek

Günlük operasyonlardan toplanan veriler, firmaların yüksek talep dönemleri konusunda önceden uyarıyor. Veri analizinin bir başka avantajı da firmaların pazardaki rekabet avantajını güçlendirecek arz ve talep tahminleri, rota optimizasyonu, yakıt tüketimi ve geri dönüş zamanları hakkında bilgi sağlaması. Veri analizi sayesinde, sevkiyat süreci, kesintisiz stok kontrolü yapılırken yükleme boşaltma süreleri kontrol edilerek depoların daha yüksek verimle kullanılması sağlanıyor.

Giyilebilir cihazlar ürünlerin kaydını tutacak

Bulut teknolojisiyle giyilebilir cihazlar, çalışanların verilere gerçek zamanlı olarak erişmesinde en büyük yardımcı. Çalışanlar, giyilebilir teknoloji sayesinde, veri toplama ve bunların analizini gerçekleştiriyor.

Giyilebilir cihazlar, şirket stoklarının kontrolünde, ürün taleplerinin anlık olarak takip edilmesinde önemli bir oyun değiştirici. Depo yöneticileri, giyilebilir cihazlar sayesinde, depolanan ve dağıtılan ürünlerin kaydını tutarak, stok verilerinin hızlı ve doğru bir şekilde toparlıyor. Giyilebilir cihazların bir başka avantajı da iş güvenliği olacak.

Dairesel tedarik zinciri-ters lojistikle müşteriden fabrikaya

Doğrusal tedarik zinciri ürünlerin (hammaddeden tüketime kadar) doğrusal olarak aktığı geleneksel konsept. Modern lojistik uygulamalar, daha önce kullanılmış ürünlerin hammadde olarak yeniden kullanılmasını içeren dairesel tedarik zinciri konseptine odaklanıyor.

Ürün ve malzemelerin yeniden kullanımı ters lojistik olarak tanımlananan yenilikçi bir yaklaşım. Ters lojistik sisteminde fabrikadan müşteriye doğru olan akış, müşteriden fabrikaya dönüşüyor. Ters lojistik, geri toplanan kullanılmış materyallerin, bileşenlerin ve ürünlerin olağan lojistik zincirine yeniden dahil edilmesi süreci olarak tanımlanabilir.

Kaynak: www.dunya.com